Esnafım Güvende Kobi Paket Sigortası

Esnafım Güvende Kobi paket sigortası, teminatları itibariyle küçük esnafa yönelik hazırlanmış, pazar araştırması sonuçlarına göre sadeleştirilip, basit ve kolay anlaşılır hale getirilmiştir. Toplam Sigorta Bedeli 200 bin TL’yi aşmayan işletmelerdeki tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtea, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır.
 

Bunların dışında siz, çalışanlarınız ve 3. Şahıslarda bu poliçe ile birçok riske karşı sigorta edilmektedir.

Teminat Kapsamı
» Yangın, Yıldırım, İnfilak
» Dahili Su
» Sel/Su Basması
» Kara Taşıtları Çarpması
» Hava Taşıtları Çarpması
» Duman
» Yer Kayması
» Enkaz Kaldırma
» Kar Ağırlığı
» İzolasyon eksikliği
» Kazaen kırılma
» Alternatif İş yeri masrafları
» İş durması
» Dolu
» Hukuksal Koruma
» Eksik sigorta teminatı
» Yeni Yatırım teminatı
» İşyeri Yardım Hizmetleri
» Acil Yardım Hizmetleri
» Tıbbi danışmanlık ve Hukuksal yardım

 

İsteğe Bağlı Teminatlar
» Deprem, Yanardağ Püskürmesi
» Sprinkler  Sızıntısı
» Komşuluk Mali Mesuliyet 
» Kiracı Mali Mesuliyet
» Enflasyon
» Kira Kaybı
» Hırsızlık 
» Kasa Hırsızlık 
» Kasa Yangın
» Cam Kırılması
» Ferdi Kaza 
» Taşınan Para
» Emniyeti Suistimal 
» İşveren Mali Sorumluluk 
» Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk


HİZMETLERİMİZ  0(554)893-0751