İşyerim Güvende Paket Sigortası

İşyerim Güvende Paket sigortası, Ticari ve sınai işletmelerdeki tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtia, elektronik cihazlar, makineler, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır.

Ticari İşletme

Sivil ve sınai riziko kapsamına girmeyen, hizmet sektörü ve küçük sanatlar grubu ile yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda hafif veya ağır hasar verici mahiyetteki emtianın satıldığı veya depo edildiği yerlerdir.

Sınai İşletme

Makine cihaz, tezgah, alet ve diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul ve mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin özellik, bileşim veya şeklini fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek veya bu hammaddeleri işleyerek kıymetlendirmek suretiyle imal veya istihsal yapılan yerlerdir (atölye, imalathane ve fabrikalar).


HİZMETLERİMİZ  0(554)893-0751